Lipolaser

lipo

LipoLaserns patenterade teknologi absorberas av fettcellerna , värmer upp dem som i sin tur svettas , smälter fettet och låter , innehållet som vatten, glycerol och fria fettsyror spillas ur cellen. Det smältande fettet transporteras sedan ut ur kroppen via kroppens lymfdränagesystem och fettcellerna minskar direkt efter behandlingen.